De lädsden guhden Wochde fohr disses ahle unns noije Jaah!

Middelhässüsch: 

Isch winsch moin Bekannte, Kumbels unn denen eichenen Verwandte, sowie de Abo-Leit e besinnlich Woinoachtszeit unn fär 2016 blous des Beschde! 

Bleibt xunn, freelisch unn liebevolle Leit!

Nochdhässüsch:

Ich wünsche minnen Begahnnden, Froinden, dohr aichenen Bagaasche unn dänne Abbo-Loide näh besinnliche Weihnaadzitt unn fohrs noie Jaah 2016 nuar das Bässdä! 

Blaibd gsünde, fröhlich unn libbevollä Liere unn kümmered Oich ömah um de Päsdezidfraie Rechjon zum guhden Waiderlähwen!

Claudia midde Familie unn dohr Pudelei grüssede uss Biebertal-Bieber (Biwwer), Breuna-Wettesingen (Widdsingen) unn Homberg (Efze) (Hombärjch-Äffzöh).

Werbeanzeigen